I. Hướng dẫn đăng nhập và giới thiệu giao diện của AnyCast
- Để đăng nhập vào tài khoản Anycast, các bạn làm như sau.

- Click đăng nhập

home

- Đăng nhập với thông tin của bạn

login

- Giao diện Anycast:

use

 • 1, Hộp thư Anycast: Nơi thông báo các tên miền sắp hết hạn
 • 2, Tên miền của bạn.
 • 3, Trạng thái DNS tên miền
  • no : Tên miền của bạn chưa được trỏ về nameserver Anycast, bạn có thể cập nhật tình trạng DNS bằng cách click vào nút này
  • yes : Tên miền của bạn đã được trỏ về Nameserver Anycast, bạn có thể quản lý tên miền của bạn tại Anycast bình thường.
 • 4, Ngày hết hạn tên miền của bạn
 • 5, Thông báo tên miền sắp hết hạn
  • no : Bạn chưa bật tính năng này
  • yes : Bạn đã bật tính năng này
 • 7, Thêm tên miền mới để quản lý tại Anycast
 • 8, Tổng số tên miền bạn đang có.
 • 9, Tổng số bản ghi các tên miền của bạn.
 • 10, Thông tin cá nhân và các thông tin cần thiết giúp bạn theo dõi và quản lý các phiên đăng nhập của bạn.
 • 11, Lựa chọn ngôn ngữ
II. Hướng dẫn sử dụng AnyCast
- Thêm tên miền:

+ Click “Thêm Tên Miền”:

add-domain

+ Bạn nhập các thông tin cần thiết bao gồm:

submit

+ Tên miền của bạn

+ Ngày hết hạn, nếu không nhớ thông tin này, bạn có thể ghi ngày gần đúng để hệ thống thông báo cho bạn khi tên miền của bạn sắp hết hạn

+ Chức năng đồng bộ các bản ghi sẽ tự động lấy các bản ghi hiện tại của tên miền bạn muốn thêm vào, chức năng này giúp bạn không phải thêm lại các bản ghi từ đầu, tiết kiệm thời gian cho bạn.

+ Thông báo cho tôi khi tên miền sắp hết hạn: Nếu bật tùy chọn này, bạn sẽ nhận được thông báo qua hệ thống tin nhắn của Anycast hoặc email khi tên miền của bạn sắp hết hạn
(!) Và quan trọng nhất, khi muốn sử dịch vụ Anycast, bạn buộc phải trỏ Nameserver của bạn về Nameserver của Anycast như sau

 • ns1.anycast.vn (69.168.228.2)
 • ns2.anycast.vn (69.168.229.2)
 • ns3.anycast.vn (69.168.230.2)
 • ns4.anycast.vn (69.168.231.2)

+ Bạn click nút “Thêm Tên Miền

Sau khi thêm xong, bạn sẽ quay trở về trang chính với các chức năng của hệ thống như sau

page

- Chỉnh sửa các bản ghi tên miền

+ Bạn chọn tên miền cần sửa, tại mục Action, bạn chọn Quản lý DNS.

edit

1, Chỉnh sửa bản ghi tên miền

2, Xóa bản ghi tên miền

3, Thêm bản ghi tên miền