Dịch vụ Anycast DNS chỉ được kích hoạt sau khi bạn đọc kỹ và đồng ý bị ràng buộc với các điều khoản sử dụng. Khi truy cập sử dụng các tính năng trên trang web www.anycast.com.vn này bạn hoặc các tổ chức cần phải tuân thủ các quy định được ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng. Theo thời gian, Anycast DNS có quyền thay đổi tính năng và bổ xung các chính sách điều khoản sử dụng bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm theo dõi và cập nhật các Điều khoản sử dụng có hiệu lực mới nhất tại thời điểm sử dụng dịch vụ trên trang web này. Nếu bạn liên tục sử dụng trang web điều này có nghĩa là sau khi chúng tôi thay đổi Điều khoản sử dụng thì bạn phải chấp nhận những thay đổi đó.

Bảo mật thông tin

  • Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, mọi thông tin cá nhân sẽ được lưu lại trên hệ thống máy chủ để phục vụ công việc theo dõi và nâng cao chất lượng dịch vụ. Những thông tin được ghi nhận bao gồm (Địa chỉ IP của bạn, tên nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, hệ điều hành và các loại trình duyệt bạn sử dụng, ngày và thời gian truy cập vào hệ thống của bạn, lượt truy cập và thay đổi mới nhất của bạn trên hệ thống).
  • Theo chính sách chung, bạn không cần phải tiết lộ chính xác thông tin cá nhân như một điều kiện sử dụng dịch vụ của trang web này, tuy nhiên các thông tin bạn cung cấp sẽ phục vụ mục đích gửi thông tin dịch vụ liên quan hoặc xử lý các vấn đề tranh chấp, vi phạm quy định của tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ vì thế đối với 2 thông tin bắt buộc bạn cần phải cung cấp chính xác là (tài khoản email và số điện thoại di động) hiện đang sử dụng.
  • Trong quá trình sử dụng dịch vụ nếu có sự thay đổi về thông tin email và số di động bạn cần xác minh được chủ thể tài khoản hiện tại sau đấy gửi ticket xác nhận thay đổi thông tin thông qua hệ thống hỗ trợ theo quy định sử dụng.

An toàn thông tin

  • Đối với việc đảm bảo an toàn thông tin tài khoản là một trong những tiêu chí vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Trong quá trình bạn cung cấp thông tin lên hệ thống máy chủ của chúng tôi dữ liệu sẽ được mã hoá SSL 256 bit theo tiêu chuẩn bảo mật cao nhất, tuy nhiên đối với các dịch vụ trên internet không thể bảo đảm an toàn thông tin 100% vì lý do khách quan có thể đến từ phía người sử dụng để lộ các thông tin quản lý do chúng tôi cung cấp vì vậy bạn cần chủ động bảo mật các thông tin và hạn chế các nguy cơ dẫn đến việc để lộ các thông tin quản lý của riêng bạn.

Sử dụng địa chỉ IP

  • Các địa chỉ IP bạn truy cập vào hệ thống thường được gán tự động bởi các nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc có thể bạn sử dụng dịch vụ VPN, Proxy, Socks để đăng nhập vào hệ thống quản lý đều được lưu lại cho các mục đích quản trị hệ thống, thực hiện việc theo dõi thống kê lượt truy cập vào hệ thống. Ngoài ra chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP của bạn trong các trường hợp phối hợp với cơ quan chức năng hoặc nhà cung cấp mạng Internet để xác định danh tính của bạn nếu chúng tôi cảm thấy cần thiết phải thưc thi để phù hợp với điều khoản sử dụng hoặc bảo vệ dịch vụ của chúng tôi, các trang web của khách hàng và các bên liên quan.

Chấm dứt và đình chỉ dịch vụ

  • Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập tài khoản nếu bạn vi phạm một trong những Điều khoản dịch vụ, trường hợp này có hiệu lực và được áp dụng đối với các thông báo được gửi đi từ bộ phận hỗ trợ nếu trong vòng 30 ngày vấn đề bạn cam kết không được xử lý.
  • Chúng tôi có quyền đình chỉ dịch vụ nếu phát hiện các tài khoản có hành vi chiếm dụng quyền sử dụng, đặt chổ dịch vụ không thuộc chủ sở hữu tên miền đăng ký. Hoặc có dấu hiệu sử dụng dịch vụ để tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

Quyền sở hữu

  • Quyền sở hữu quản lý tài khoản dịch vụ được ưu tiên dựa theo thông tin chủ thể tên miền do nhà đăng ký tên miền cung cấp hoặc được sự uỷ quyền trong một văn bản thoả thuận riêng để quản lý dịch vụ thay mặt cho bên thứ ba gửi cho Anycast DNS để xác nhận quyền quản lý. Ngoài ra ưu tiên xử lý tranh chấp quyền sở hữu đối với các trường hợp là nhà đăng ký tên miền có ký kết hợp tác và sử dụng hệ thống Anycast DNS phục vụ cho việc quản lý tên miền cho khách hàng.

Thông tin liên kết

  • Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm với những thông tin đăng tải và các liên kết website sử dụng. Chúng tôi không có trách nhiệm quản lý các thông tin liên kết và có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu bạn vi phạm một trong những Điều khoản sử dụng hoặc vi phạm quy định của pháp luật mà không cần phải báo trước.

Dịch vụ miễn phí

  • Tuân thủ Điều khoản sử dụng dịch vụ có nghĩa rằng bạn chấp nhận đây là dịch vụ miễn phí và không được phép thương mại hay trao đổi tài khoản nếu chưa có sự đồng ý của chúng tôi. Bạn có thể chấm dứt dịch vụ miễn phí bằng cách ngừng sử dụng dịch vụ hoặc yêu cầu chúng tôi chấm dứt tài khoản nếu bạn đã khởi tạo. Anycast DNS có thể chấm dứt quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần của các dịch vụ miễn phí bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân và có hoặc không có thông báo.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc góp ý cho các điều khoản sử dụng dịch vụ này vui lòng liên hệ qua email: info@anycast.com.vn những ý kiến đóng góp của bạn sẽ được ghi nhận và cập nhật lên website để phù hợp với tiêu chí quản lý dịch vụ.