Cập nhật nhanh chóng

Dữ liệu của bạn sẽ được truyền đến và lưu trữ tại nhiều máy chủ trên khắp thế giới. Client sẽ kết nối đến máy chủ gần nhất để lấy dữ liệu DNS Records.

Dễ dàng chuyển đổi

Khi chuyển sang hệ thống Anycast của chúng tôi các records sẵn có trong tên miền của bạn sẽ được tự động chuyển sang, bạn không cần phải mất thời gian tạo lại records nữa.

Tính ổn định cao

Hệ thống được tạo nên bởi sự liên kết giữa nhiều máy chủ trên toàn thế giới, do vậy khi một máy chủ gặp sự cố client sẽ được tự động chuyển đến máy chủ gần nhất để lấy dữ liệu mà không bị gián đoạn.

Đăng ký miễn phí

Hãy đăng ký sử dụng ngay từ hôm nay để được trải nghiệm một công nghệ mới với tính năng vượt trội. Anycast không giới hạn tên miền và số records do người dùng tạo ra, còn gì tuyệt hơn nữa!

Tin tức Anycast

Công nghệ Anycast DNS Đăng ngày 15/04/2013
"Nhóm lập trình AnyCast DNS sử dụng giải pháp định tuyến ưu việt nhất đang được áp dụng tại nhiều nước đứng đầu ngành công nghệ, mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng dịch vụ DNS tại Việt Nam."
Team Manager
Anycast DNS Team Manager
Monthly Newsletter
2014 © Anycast DNS All rights reserved
Google+